Υπολογισμός Φόρου Παρακράτησης Παίκτη

Τα ποσοστά του φόρου έχουν ως εξής:

- Δεν παρακρατείται φόρος για κέρδη έως και €100
- 15% φόρος σε κέρδη από €100.01 έως €500
- 20% φόρος σε κέρδη άνω των €500

Τα κέρδη από παιχνίδι σε άλλα νομίσματα θα μετατρέπονται σε ευρώ χρησιμοποιώντας τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Σχόλια

Απάντησε στην ερώτησή σου το συγκεκριμένο άρθρο;

Σχετικά άρθρα βοήθειας

Κατηγορία