Κολύμβηση

Ολυμπιακοί αγώνες και όλα τα άλλα πρωταθλήματα

Στις αγορές νικητή όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν ανεξαρτήτως του αν ο αθλητής διαγωνιστεί ή όχι (all-in run or not). Αν ένας κολυμβητής αποσυρθεί πριν λάβει μέρος σε ένα event, το στοίχημα θα είναι χαμένο.

Στοιχήματα Head-to-Head

Και οι δύο κολυμβητές θα πρέπει να ξεκινήσουν σε ένα event, αλλιώς όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Διευθέτηση στοιχημάτων

Όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν στην τελετή απονομής μεταλλίων ανεξάρτητα από οποιονδήποτε μεταγενέστερο αποκλεισμό. Αν δεν υπάρχει τελετή βράβευσης, η διευθέτηση των στοιχημάτων θα βασίζεται στο αποτέλεσμα που δηλώνεται από το επίσημο διοικητικό όργανο FINA αμέσως μετά το event, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επόμενη εξέταση.

Εθνικότητα νικητή

Αυτή καθορίζεται από τη χώρα για την οποία διαγωνίζεται ο νικητής (όχι από τη χώρα που γεννήθηκε, αν υπάρχει διαφορά).